Contact Us

Skype Me™!

E-MAIL: info@inflatable-global.com
     sales@inflatable-global.comom
TEL: 0086-20-3444 9985
   0086-20-3444 9947
FOX: 0086-20-3444 9987
MSN: leyuan_inflatables@hotmail.com
Office Address: 1 Xinxu street,Shijichu,Shilian Road,Panyu,Guangzhou
P.C.: 510180
Site: http://www.leyuan-watergames.com